Eesti maakonnad

Eesti maakonnad on kõrgema tasandi haldusterritoriaalüksused. Igaüks neist on jagatud omavalitsusüksusteks, mis võivad olla linna- või maapiirkonnad. Viimaseid nimetatakse valdadeks.

Eesti administratiivne jaotus

Eesti territooriumil on viisteist maakonda. Rahvaarvult on neist suurim Harjumaa ja pindalaliselt suurim Pärnumaa. Kolmteist maakonda asuvad mandril ja kaks saartel.

Igal Eesti maakonnal on oma ametlikud sümbolid. Need on lipp ja vapp. Maakonna lipud on ühes stiilis. Need on valge-roheline lipp, mille ülemise osa keskel on kujutatud vapp.

Maakondi juhivad maavanemad. Nad määratakse ametisse Vabariigi Valitsuse poolt. Igal omavalitsusel on oma volikogu, mis moodustatakse iga nelja aasta tagant toimuvate kohalike valimiste alusel.

Eesti maakondade nimekiri

Allpool on esitatud Eesti maakondade nimekiri koos lisateabega iga maakonna kohta. Samuti on seal teavet looduskaitsealade ja vaatamisväärsuste kohta igas neist.