Platoni piiskopi pronksbüst

Reveli piiskopi Platoni pronksbüst on püstitatud Tallinna Issanda Muutmise kiriku hoovisse. Kirik kuulub Konstantinoopoli patriarhaadile. Kuna väravad on enamuse ajast suletud, on monumenti võimalik vaid läbi aia näha.

Kes oli Platon Kulbusch?

Peter Kulbusch ülendati 31. detsembril 1917 Platoni nime all piiskopiks. Revolutsiooniliste sündmuste taustal toetas ta Eesti Vabariigi väljakuulutamist. Selles süüdistasid teda okupatsioonivõimud, kes kutsusid üles tema auks püstitatud monumenti likvideerima.

22. detsembril 1918 okupeerisid bolševikud Reveli. Ööl vastu 14.–15. jaanuari 1919 lasti piiskop maha koos teiste inimestega, kes kuulusid „bolševismile võõrasse ideoloogiasse“. Siia, Issanda Muutmise kiriku vasakusse tiiba, maeti Platoni põrm.

Platoni hauast on saanud Tallinna Vanalinna piires „kõige värskeim“. Piiskopi matused toimusid 9. veebruaril 1919. aastal. Monument püstitati Kulbushi eluaegsete ja postuumsete fotode müügist saadud raha eest.

Platoni mälestusmärgi foto

platoni mälestusmärk

Monumendi ajalugu

1929. aastal paigaldati kirikuaeda graniidist postamendil Platoni pronksbüst. Selle autor on kuulus kujur Amandus Adamson. Paljud inimesed arvavad ekslikult, et monument on valmistatud 1931. aastal, ajades selle segi sel ajal ehitatud hauasarkofaagiga.

Mälestusmärgi asukoht kaardil