Malvaste prohvet Eelija kabel

Malvaste külas Hiiumaal asub prohvet Eelija puukabel ehk Malvaste kabel. See ehitati üles kohalikul kalmistul. Tegemist on aktiivse kabeliga, mis kuulub Konstantinoopoli patriarhaadi Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule.

Eelija kabeli ajalugu

Tahkuna õigeusu abikoguduse ajalugu algas 1885. aastal. Kohalikele oli ebamugav minna jumalateenistusele Puski külakirikusse, sest see oli üsna kaugel. Selle tulemusena ehitati 1925. aastal Malvaste külas oma kabel.

Eelija prohveti kabeli ehitusmaterjaliks kasutati endise Puski kaupluse palke. Kiriku peamine ehitaja oli Peeter Holm. Kõigepealt ehitati hoone ja hiljem valmis torn koos kellatorniga, mille peale paigutati metsaülem Peeter Leigeri valmistatud männirist.

2008. aastal renoveerisid Johan Kilumets ja Rändmeister OÜ mõnda aega tühjana seisnud kabelit. Katusemeister Siim Sooste ja tema meeskond paigaldasid seejärel uue rookatuse. 2011. aastal sai kabel uued kaunistused ja ikonostaasi ning pühakute säilmed paigutati altarile.

20. juulil 2011, prohvet Eelija päeval, pühitseti kabel pidulikult sisse. Tseremooniat pühitses Tallinna metropoliit Stefan. 2012. aasta novembris renoveeriti kabeli kellatorn, kuhu paigaldati kaks uut kellu.

Asukoht kaardil

Muud huvipakkuvad kohad

  • Hiiumaal olles külastage kindlasti Tuuletorni Elamuskeskust. Siin saate ülevaate saare ajaloost.
  • Üks tähtsamaid ajaloolisi vaatamisväärsusi saarel on Pühalepa kirik. See asub Suuremõisa külas.
  • Hiiumaa tuntuim sümbol on Kõpu tuletorn. Kindlasti ronige üles selle vaateplatvormile.