Mustvee Jumalaema kiriku mälestusmärk

Mustvee õigeusu Jumalaema kiriku ja kalmistu mälestusmärk asub Peipsi-äärse promenaadi lähedal. Sellest 1839. aastal Püha Jumalaema auks pühitsetud templist sai esimene kohalik õigeusu kogudus. Kahjuks pole kirik tänaseni säilinud ja tänapäeval meenutab seda vaid mälestuskivi.

Mustvee Jumalaema kiriku ajalugu

Mustvee Püha Jumalaema kirik on ehitatud 1839. aastal õigeusklike vajadusteks. Nende osakaal kohaliku elanikkonna hulgas suurenes 19. sajandi esimesel poolel oluliselt. Mitu aastat käis siin jumalateenistusi pidamas üks Tartu preester, kuid kohalikud soovisid endale püsivat kirikut. Selle preestri eestvõttel alustati väikese puukiriku ehitamist.

Ehituseks koguti raha tulevaste koguduseliikmete vabatahtlike annetustena. Kiriku korrastamisel aitasid kaasa Pihkva kristlased, kelle juurde asusid kalurid Pjotr ​​Boltov ja Konstantin Krasilnikov sõudepaadiga üle Peipsi vee. Pihkvast tulid nad tagasi kahe väikese kella ja kahe ikooniga. Selle tulemusena toimus 5. novembril 1893 uue kiriku pidulik pühitsemine.

Hiljem tekkis Mustveesse mahukam õigeusu kogudus – Püha Nikolause kirik. Samas ei jäänud tühjaks ka vana tempel. Ta jäi ellu ka Teise maailmasõja ajal. Vajalikuks remondiks rahapuudusel hoone aga hävis ja 1952. aastal otsustati kirik lammutada.

Ametnikud otsustasid kohandada endise templi ja kalmistu territooriumi nõukogude noorte vajadustega. Siia rajati suveaed ja Mustvee kultuurimaja tantsupõrand. 1998. aastal see tantsupõrand eemaldati ja 2000. aastal avati siin linna esimese õigeusu kiriku mälestusmärk.

Mälestusmärgi pildid