Matsalu rahvuspark

Matsalu rahvuspark on tuntud kui Eesti suurim linnukaitseala. Tegelikult on tegemist avalikkusele avatud alaga, kus on matkarajad ja linnuvaatlustornid. Ärge aga unustage, et kaitsealal kehtivad teatud reeglid.

Matsalu rahvuspargi ajalugu

Matsalu looduskaitseala loodi 1957. aastal Lääne-Eesti pesitsus- ja rändlindude kaitseks. 1976. aastal kanti kaitseala rahvusvahelise tähtsusega märgalade Ramsari nimekirja. Ramsari konventsiooniga tunnustatakse neid kaitsealasid, mis säilitavad märgalasid ja tagavad nende säästva kasutamise.

2004. aastal nimetati kaitseala ümber Matsalu rahvuspargiks. Täna asub see Läänemaa ja Pärnumaa maakondades. Rahvuspargi külastuskeskus asub Penijõel, endise mõisa peahoones.

Matsalu on ainus park Baltimaades, mis on saanud Euroopa Nõukogu poolt diplomi oma bioloogilise, geoloogilise ja maastikulise mitmekesisuse tunnustamiseks. Park kuulub ka Väinamere veekaitsevööndisse ja on liitunud Helsingi komisjoni konventsiooniga. See on 1995. aastal sõlmitud kokkulepe Läänemere piirkondade merekeskkonna kaitseks.

Huvitavad faktid

Lisaks lindudele kaitseb Matsalu rahvuspark ka Lääne-Eestile iseloomulikke poollooduslikke kooslusi. Nende hulka kuuluvad ranniku- ja soostuvad niidud, soostuvad ja metsased niidud, roostikud ja väikesaared. Kaitse all on ka Väinamere kultuuripärand.

Matsalu vaatamisväärsused

Mida teha Matsalu rahvuspargis?

Matsalu rahvusparki tullakse lindude vaatlemiseks. Neid saab jälgida aprilli keskpaigast oktoobri keskpaigani kaitseala erinevates kohtades. Kui tegemist on rändlindudega, siis parimad kohad nende vaatlemiseks on Rannajõe, Keemu ja Kloostri vaatlustornid.

Matsalu pargis on ka matkarajad. Kõige tuntum neist on Penijõe matkarada, mis algab külastuskeskusest. Siin on ka suur parkla.

Matsalu on ideaalne koht haruldaste linnukaadrite jahti pidavatele fotograafidele. Ainulaadseid kaadreid saab teha vaatetornidest.

Mis on Matsalus keelatud?

Kuna Matsalu rahvuspark on kaitseala, tuleb järgida teatud käitumisreegleid. Pargis ei ole lubatud lõkke tegemine ega linnujaht. Samuti on keelatud lindude häirimine pesitsusajal. Reeglite rikkujaid karistatakse karmi trahviga.